+420 722 900 078 | info@pbhecology.cz


Chemické čištění topení


Topíte naplno a radiátory nehřejí? Radiátor netopí ani po odvzdušnění. Topí jen půlka radiátoru. Víme, co s tím! Máme pro Vás řešení, díky němuž budete za teplo platit méně!

Ušetřete jednoduchým způsobem až 30% nákladů za teplo každý rok. Chemické čištění je rychlé, šetrné k životnímu prostředí a probíhá za plného provozu topného systému.


Co způsobí zanedbání údržby topné soustavy?

V topných systémech dochází k vylučování organických a minerálních látek, jejichž usazeniny způsobí nedostatečnou cirkulaci vody.

Následků je hned několik:

 • Snížení výkonu tepelného výkonu soustavy
 • Zvýšení nákladů za teplo
 • Nerovnoměrné vytopení budovy a následné tepelné ztráty v důsledků přetopení spodních pater a nedostatečné prohřátí radiátorů v horních patrech
 • Zvýšení rizika mechanického poškození potrubí a vyšších výdajů za výměnu jednotlivých komponent
 • Pomalé prohřívání radiátorů
 
 

Jak vám dokážeme pomoci?

Největší položkou v nákladech je zpravidla právě vytápění. Ať už se jedná o panelákové a bytové domy, školy nebo komerčních prostory.

Chemické čištění vám zajistí:

 • Finanční úsporu průměrně 15 – 30 % každý rok díky odstranění vodních usazenin a nečistot v důsledku koroze
 • Zvýšení výkonu a prodloužení životnosti otopné soustavy
 • Zlepšení přenosu tepla a rovnoměrné vytopení celé budovy
 • Minimalizaci zbytečných tepelných ztrát
 • Až 3x rychlejší prohřátí radiátorů

 

Práce odvedená na 100 % bez jediné reklamace.

P.B.H. ecology s.r.o. je 100% zárukou kvality. Svým obsazením zaručuje 100% servis, profesionální přístup, bezchybnou realizaci, plnou odpovědnost za výsledky práce.

Vzhledem k mnohaletému působení ve sféře teplárenského a plynárenského průmyslu má P.B.H. ecology s.r.o. bohaté a dlouholeté zkušenosti v oboru.

Hlavní činností firmy je chemické čištění topných, chladicích a technologických soustav, chemické čištění a odstraňování veškerých druhů nánosů a usazenin z kotlů, tepelných lisů, chladičů, bojlerů, výměníků tepla, protiproudových ohřívačů, vyvíječů páry, deskových výměníků, trubkových výměníků, klimatizačních výměníků, systémů a rozvodů TUV a ÚT a všude tam, kde je tvrdá voda a tvoří se v systému vodní kámen, který zabraňuje průchodnosti vody nebo tekutiny v systému. 

Cílem naší firmy je navázat dlouhodobý partnerský vztah se zákazníkem založený především na jeho spokojenosti. Toho dosahujeme poskytováním kvalitních komplexních služeb, včetně záručního i pozáručního servisu. 

Není neobvyklé, když v otopných systémech, kde nebylo čištění topení prováděno déle než 10 let, je vrstva kontaminujících látek a minerálních usazenin v některých případech až 50 % části potrubí, což výrazně snižuje funkčnost systému.

Účelem čištění vnitřního povrchu otopné soustavy je vyčistit systém od veškerých provozních nečistot: pevné minerální usazeniny, vodní kámen, rez, kaly, atd..

O nákladech za nadcházející topnou sezónu rozhodují nejen ceny paliva a energií, ale také příprava otopné soustavy. Nepodceňujte přípravu. Příprava na topnou sezonu šetří vaše peníze. 

Právě na topení se totiž dá snadno ušetřit. Správná funkce otopné soustavy, stejně tak jako kteréhokoli jiného zařízení, je ovlivněna jejím technickým stavem.

 

Usazeniny v otopném systému způsobují:

• nedotápění objektu vlivem zhoršeného přestupu tepla, snížením vyzařování tepla z radiátorů,
• zvýšení spotřeby čerpadel vlivem hydraulických ztrát,
• snížení průtoku topné vody z důvodu zmenšení vnitřního průměru trubky,
• zvýšení hydraulických ztrát a tím ke zvýšení spotřeby elektrické energie oběhovými čerpadly,
• zanášení termostatických ventilů a zhoršení jejich automatické úsporné funkce,
• zavzdušňování otopných soustav,
• energetické a tepelné ztráty,
• zvyšování nákladů na provoz, opravy a údržbu ,
• snížení životnosti jednotlivých prvků otopné soustavy,
• zvýšení rizika poruch.

Zkušenosti jednoznačně prokazují, že po vyčištění teplosměnných ploch soustavy dochází k výrazným úsporám. Důkladným odborným vyčištěním se zlepší přestup tepla na otopná tělesa, současně s tím zamezíte finančním ztrátám.

Chemickým vyčištěním se zcela obnoví funkčnost technologického zařízení, zlepší se přestup tepla na otopná tělesa, kde se ušetří energie na jeho ohřev, která se v konečném důsledku projeví jako úspora energie.

 

V čem chemické čištění radiátorů spočívá?

Naším cílem je efektivně odstranit veškeré usazeniny z vodních, topných a technologických soustav, abychom obnovili jejich původní funkčnost a zajistili maximální využití tepelné energie bez zbytečných ztrát. Čistění probíhá bez nutnosti demontáže a je šetrné k životnímu prostředí.

Pomocí naší technologie a speciální čisticí směsi si poradíme s nečistotami a pevnými nánosy ve všech částech topného systému.

 

Co všechno jsme schopni vyčistit:

 • Kotle a bojlery
 • Tepelné lisy
 • Výměníky tepla
 • Chladiče
 • Protiproudé ohřívače
 • Vyvíječe páry
 • Deskové, trubkové a klimatizační výměníky
 • Systémy a rozvody TUV a ÚT

Chemické čištění je dnes nejefektivnější metodou pro čištění vnitřních povrchů energetických zařízení.
Náklady na vyčištění daného zařízení dosáhnou zlomku nákladů na generální opravu.

 

Výhody chemického čištění topení

Zvyšuje tepelný výkon tepelné soustavy, zvyšuje účinnost

 • radiátory se prohřejí 2x až 3x rychleji
 • zajišťuje rychlejší vyhřátí vytápěného prostoru při menší spotřebě energie
 • čistý radiátor předá při stejném průtoku topné vody až o 20% více tepla do vytápěné místnosti
 • snižuje náklady na provoz za teplo až o 20 %
 • zamezuje ucpávání termoregulačních ventilů a dalších prvků soustavy
 • odstraňuje usazeniny, kaly, nánosy, vodní kámen z topné soustavy
 • obnoví průtok topné vody v rozvodech a otopných tělesech
 • snižuje účty za vytápění
 • prodlužuje životnost soustav a snižuje rizika poruch topení
 • snižuje náklady na opravy a údržbu
 
 

Jak vznikají úsady v topném systému

K usazování pravidelně dochází při ohřevu vody, kdy je topná soustava zanášena usazeninami jak minerálního, tak i organického charakteru. Tyto usazeniny zhoršují přenos tepla a snižují účinnost otopné soustavy a vedou až k havarijním stavům. Dále dochází k zanášení termoregulačních a regulačních ventilů. Řešení uvedených problémů cestou výměny částí zařízení nebo celých soustav je značně nákladné a krajně nehospodárné.

Procentuální vyjádření snížení účinnosti otopné soustavy v závislosti na tloušťce usazenin:

1 mm o 7,4 – 14,8 %

3 mm o 18,9 – 37,8 %

6 mm o 31,6 – 63,2 %

 

Vliv vodních usazeni na spotřebu energie

Vodní usazeniny se tvoří v systémech využívajících ke své činnosti vodu. Při vyšších teplotách, přibližně od 50°C, začínají části vápníku vytvářet tvrdé krystaly, nazývané vodní kámen. Tyto úsady se ovšem nevytváří pouze při zvýšené teplotě vody, ale i během náhlých změn tlaku vody a rychlosti průtoku vody v rozvodech doprovázených vzduchovými bublinami.

Energetické ztráty způsobené usazováním minerálních látek jsou velmi zřetelné například u moderních typů deskových výměníků používaných k ohřevu teplé užitkové vody TUV. Vrstva vodního kamene o tloušťce 0,1 mm vysrážená na teplosměnných plochách deskového výměníku snižuje jeho účinnost o 33%, vrstva o tloušťce 0,5 mm až o 70%. Některé typy výměníků navíc nelze demontovat a pokud dojde k jejich úplné neprůchodnosti, následuje pouze varianta zakoupení nového výměníku.

Princip ekologického čistění

Principem ekologického čištění je převedení usazenin a nečistot z vnitřních stěn armatur a zařízení do formy voděrozpustných látek, které je možné za běžného provozu ze soustavy vyfiltrovat a následná neutralizace prostředí uvnitř systému vhodným neutralizačním roztokem. Při tom dojde k odstranění korozivních povlaků a stabilizaci povrchu proti korozivním účinkům prostředí. Přípravek, který používáme není agresivní vůči kovům, hliníku, mědi, nerezu a plastu, na druhou stranu je vysoce účinný při rozpouštění odstranění nánosů a usazenin z vodních, topných a technologických soustav. Jeho pasivační složka zajišťuje následnou ochranu vyčištěného vnitřního povrchu před korozí a utěsňuje případné kapilární netěsnosti.

 

Díky našim zákazníkům se přizpůsobujeme

Změnili jsme tradiční způsoby čištění vnitřních povrchů otopných systémů a vsadili jsme na nové technologie, kvalitu, garanci výsledků, dlouhodobý servis a záruky. Tato strategie se nám potvrdila jako jediná možná cesta k vytvoření silné značky kvality.

 

V čem se P.B.H ecology odlišuje?

Používáme nový, unikátní a ekologicky šetrný proces čištění. Naše společnost P.B.H. ecology garantuje prvotřídní kvalitu produktů i služeb. Zásadní předností je špičkový výkon, efektivita čištění a garance výsledku. Naši zákazníci oceňují kvalitu čištění.

Odlišujeme se hlavně kvalitou a jednoznačnými výsledky

Neexistuje snad žádné podnikání, ve kterém by se nevyskytovala alespoň částečná konkurence. Díky strategii kvality, kladných referencí a spokojených zákazníků, jsme obsadili významné místo na trhu.

Ta konkurence, která neinovuje, která se spokojí se starými postupy, zastaralými technologiemi, pochopitelně není schopna s námi udržet krok a zůstala daleko za námi, přestala být konkurence schopná.

 

Jak celá služba probíhá a co pro to mám udělat?

Zakládáme si na profesionálním přístupu, celou službu jsme pro vás udělali co nejjednodušší. Stačí se spojit s naším konzultantem, který pro vás navrhne správné řešení a postará se o průběh následné realizace.

1) Spojte se s námi a domluvte si nezávaznou schůzku s naším konzultantem.
Přijedeme za vámi, abychom dokázali správně posoudit, jestli je pro vás chemické čištění vhodné.

2) Náš specialista zanalyzuje stav vaší topné soustavy, navrhne pro vás ideální řešení a zdarma vytvoří kalkulaci konečné ceny.

3) Samotné čištění probíhá v prostorách kotelny a za plného provozu topného systému. Práci máme hotovou průměrně za jeden až dva dny, záleží však vždy na velikosti objektu a rozsahu prací.

4) Po dokončení čištění po soby vždy poctivě uklidíme. Za kvalitou své práce si stojíme, zaručujeme vám bezchybnou realizaci a 100% servis.

 

Časté dotazy

Proč je potřeba čistit topnou soustavu?

V teplovodních topných systémech vzniká množství pevných usazenin a nečistot, které brání správnému oběhu vody v rozvodech. Tím se snižuje účinnost, naopak stoupá energetická náročnost na vytopení budovy a s tím rostou i náklady na provoz. Zvyšuje se riziko poškození soustavy a celkově klesá její životnost. Dalším znakem přítomnosti usazenin je nerovnoměrné vyhřátí objektu. Typický případ – nižší patra jsou přetopená, naopak vyšší patra budov je obtížnější dostatečně prohřát.

Jaké jsou výhody chemického čištění?

Největší motivací našich zákazníků je většinou finanční a energetická úspora. Na teple lze díky chemickému čištění ušetřit průměrně mezi 15 – 30 % každý rok. Úspory se projeví také díky zvýšené životnosti vaší otopné soustavy, sníží riziko poruch, minimalizujete tepelné ztráty rovnoměrnou distribucí tepla do celé budovy a radiátory se prohřejí až třikrát rychleji.

Jaké jsou nevýhody?

Službu není možné provést separátně v konkrétní bytové jednotce. Je vždy nutné čistit kompletní topnou soustavu, které bývá společná pro celou budovu. Nevýhodou může být také delší návratnost investice u využití služby v rodinných domech, kde je topný systém podstatně jednodušší a tepelné ztráty nedosahují tak vysokých hodnot, jako u rozsáhlejších objektů.

Kolik to stojí peněz?

Cena je individuální a záleží na mnoha faktorech, proto prosím kontaktujte našeho konzultanta pro vytvoření nezávazné kalkulace na míru. Díky vysokým úsporám po vyčištění topné soustavy se vám však investice rychle vrátí.

Chci si nechat chemicky vyčistit topení, co mám udělat pro realizaci služby?

Stačí se nám ozvat a my už se o všechno postaráme. Jak celý proces probíhá se dozvíte zde.

Jak často by se mělo čištění provádět?

Doporučujeme každých 5 – 8 let, vždy je však potřeba individuální konzultace a zvážení několika faktorů, potřeba čištění se odvíjí například od typu objektu, stáří nebo velikosti topné soustavy.

Bude nutné vám zpřístupnit bytové jednotky nebo kanceláře?

Čištění celé soustavy jsme schopni provést přímo z kotelny daného objektu. Není tedy potřeba jakkoliv omezovat provoz.

Jak dlouho čištění trvá?

Záleží na rozsahu služby, běžně však všechno zvládneme za jeden až dva dny. Odhadovaný čas se dozvíte při nezávazné konzultaci.